Dotační programy 2014

Archív kategorií: Dotační programy

Nová zelená úsporám 2015

V současné době běží dotační program Zelená úsporám, jehož výhod mohou využívat právě majitelé rodinných domů. Podpora v roce 2014 je zaměřena výhradně na rodinné domy, ale ani rok 2015 není zanedbatelný v rámci státní podpory.

Pro rok 2015 jsou připraveny státní podpory hlavně v oblasti bytových domů a veřejných budov. V budoucnu se tak bude lišit hlavně konkrétní zaměření podpory, ale podmínky by měly zůstat více méně stejné. Jak tedy žádat o dotaci v roce 2015? Poradíme vám!

 

Stejně jako tomu je v roce 2014, i v roce 2015 bude nutné vyhledat odborníka, který objektivně vypracuje odborný posudek, který se bude skládat ze dvou základních částí. Projektové dokumentace a energetického posudku, který je velmi podstatnou částí, jež ovlivňuje výrazně výši přiznané dotace. Princip přiznání výše dotace je velmi jednoduchý. Čím víc snižujete energetickou náročnost domu nebo jakékoli budovy, tím větší je i míra finanční podpory. Na základě vypracovaného odborného posudku je vhodné konzultovat stavební úpravy společně se stavebním úřadem – odborný posudek může být na základě informací od úřadu později pozměněn a upraven. Společně s elektronickou žádostí o přiznání dotace je nutné vyplnit i krycí list technických parametrů. Ten obsahuje nejen jednotný výkaz pro všechny provedené stavební úpravy, ale i sledované technické parametry a jejich soupis. Tento jednotný formulář je k dispozici ke stažení přímo na stránkách Nová zelená úsporám a je nutné jej podepsat a to nejen majitelem domu a současně tak i žadatelem o dotaci, ale i odborníkem, který vypracoval technický posudek. Žádost je nutné úřadu doručit hned dvakrát. V první řadě jde o elektronickou podobu žádosti, v druhé řadě tištěnou, kterou je nutné doručit na adresu úřadu. V každém případě nelze zapomínat na všechny vypracované posudky a dokumenty, které je nutné přiložit k žádosti.

Nezapomínejte, že dotace je přiznána a peníze odeslány až poté, co jsou všechny stavební úpravy dokončeny. Je tedy nutné mít v rezervě peníze, které použijete na všechny úhrady pořízeného materiálu a práce.

Vložil Dotační programy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dotace na solární panely 2014

Solární systémy jsou v současné době v České republice velkým trendem. Na jednu stranu se není ani čemu divit, protože roční finanční náklady na ohřev vody a vytápění rodinných domů stále rostou a solární systémy sice představují prvotní poměrně vysokou investici, nadále vám ale více méně odpadají náklady na vytápění. Dotační program Zelená úsporám rozděluje dotace do několika oblastí, solární panely se řadí do oblasti C konkrétně mezi efektivní využití zdrojů energie.

V rámci oblasti podpory C je tak možné žádat nejen o dotaci na solární systémy pro ohřev teplé vody, ale i například pro výměnu tepelného čerpadla, kondenzačního plynového kotle, krbových kamen nebo zajištění nuceného větrání s rekuperací pro rodinný dům. Navíc je ještě nutné zmínit, že v roce 2014 je možné žádat jen o dotaci pro rodinné domy.

Pokud jde o výši přiznané dotace na pořízení solárních systému, velmi se liší. Bude-li solární systém sloužit výhradně jen pro ohřev teplé vody pro rodinný dům, musí spotřebu vody pokrývat alespoň z poloviny. Ideální je v rámci dotace využívat solární systém jak k ohřevu teplé vody, tak i k občasnému přitápění v domácnosti. Výše dotace je obecně v rámci solárních systémů poměrně nízká, pohybuje se okolo 50 000,- Kč. Jsou tu ale i způsobilé výdaje, které v tomto případě činí až 40%. 

Způsobilé výdaje jsou pojmem, který se v souvislosti s dotacemi objevuje velmi často a lze se s ním setkat dokonce i ve formulářích a žádostech o dotaci. Velmi jednoduše řečeno se jedná o vaše vlastní náklady na realizaci práce, tedy na snížení energetické náročnosti rodinného domu. Způsobilé výdaje se vyplatí hlídat a evidovat. Mimo jiné je nutné v souvislosti s podmínkami dokládat veškeré faktury a listiny, kde budou evidovány jednotlivé práce a činnosti realizace práce.

Vložil Dotační programy, Pro rodinné domy | Štítek , , , | Zanechat komentář