Nová zelená úsporám

Dotační programy 2014

Dotace na zateplení

Rok 2014 je rokem dotačního programu Zelená úsporám. Máte-li rodinný dům, který po všech stránkách rekonstrukce a zateplení velmi strádá, i vy máte možnost žádat o dotaci na zateplení svého domu. Nejde ale jen o zateplení stěn, stropů, podlah nebo střechy rodinného domu. Dotace je v souvislosti se snížením energetické náročnosti budovy poskytována i v oblasti výměny oken a dveří. Jaké jsou tedy vaše možnosti a jaké jsou podmínky pro získání dotace na zateplení rodinného domu?

Podmínky pro získání dotace jsou poměrně přísné, ale lze jich dostát.

V souvislosti s podmínkami je nutné uhradit i zpracovatele posudků, které jsou naprosto nezbytnou součástí žádosti o přiznání dotace. V první řadě si tedy najděte vhodného projektanta a energetického specialistu, kteří se zaměří na zpracování odborných posudků. K žádosti je tak nutné doložit od specialistů vypracovaný nejen energetický posudek, ale navíc i projektovou dokumentaci, jejíž vypracování podléhá zákonu o autorizaci a výkonu povolání – mohou vypracovat pouze inženýři, způsobilý architekti nebo technici. Pokud jde o autorizované osoby, lze je najít na v kompletním seznamu Zelené úsporám, který se nachází na oficiálních stránkách dotačního programu. Mimo jiné se zde nachází i seznamy všech odborných pracovníků a firem, které jsou oprávněny realizovat zakázky a dodávat materiál pro zateplení budov. K žádosti je navíc nutné přiložit stavební povolení, pokud je pro danou práci vyžadováno – vždy se doporučuje konzultovat předem a vystavění nějakou dobu trvá. Pokud jde o vyplnění žádosti o přiznání dotace, budete muset formuláře vyplňovat hned dvakrát. Jednou v elektronické podobě, podruhé je třeba doručit tištěnou žádost přímo na Státní fond životního prostředí České republiky.

Poslední kroky už se týkají hlavně již zmíněného fondu. Vaše žádost bude přezkoumána a následně akceptována bude-li všechno v pořádku.

Vložil Zateplení rodinného domu | Štítek , , , | Zanechat komentář

Vata na zateplení stropu

Zateplení stropu se vyplatí v každém případě. Ať už je nad stropem obytný prostor, půda nebo jakákoli obytná či neobytná místnost, strop představuje výrazný prostředek v rámci tepelných ztrát. V současné době se navíc přímo nabízí několik desítek variant, jak zateplit strop, jaký materiál zvolit a to nejen z hlediska svých tepelně-izolačních vlastností, ale i například z hlediska aplikace. Jednou z možností je i izolační vata, která se řadí mezi jeden z nejpoužívanějších materiálů v současné době používaných na zateplení vnitřních stran domácnosti. Používá se tak nejen pro zateplení stropů, ale i obvodových stěn nebo podlah či vnitřních stran střech.

Obecně lze rozlišit dva různé druhy vat, které jsou běžně používány v rámci zateplení.

Minerální vata 

Pokud jde o vlastnosti minerální vaty, právě z tohoto důvodu se řadí mezi nejpoužívanější společně se skelnou vatou. Minerální vata vyniká hlavně velmi dobrou zvukovou nepropustností a požární odolností. Minerální vata se řadí mezi nejméně hořlavé izolační materiály, které jsou v souvislosti se zateplováním domu používány. Její výroba je velmi složitá, probíhá tavením kamenin, do kterých jsou přimíchány sklo neb koks a další látky. Roztavená hmota je následně vázána do vláken a tvoří tak minerální vatu.

Skelná vata

Skelná vata se rovněž řadí mezi nejpoužívanější izolační materiály a oproti minerální vatě je podstatně levnější, za což může hlavně daleko jednodušší výroba. Už dávno neplatí, že se skelnou vatou je práce náročná, protože se při práci s ní částečky chytají na tělo a svědí. Moderní technologie jdou stále dopředu a v současné době je práce se skelnou vatou poměrně snadná a hlavně rychlá. Skelná vata je balena do pásů, se kterými lze velmi snadno manipulovat a ihned po rozbalení pásu nabývá materiál svých skutečných rozměrů.

 

Vložil Jak zateplit stropy | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Vnitřní zateplení

To, jak vypadá na první pohled vaše domácnost a jak se v ní cítíte je velmi důležité a zdá se, že i v současné době rozhodující. Pokud ale z vašeho domova uniká teplo a roční náklady na vytápění přesahují všechny roční úspory, pak je třeba se zamyslet, zda by domácnost neměla projít kompletní změnou hlavně z hlediska zateplení vnitřních stěn, stropů a v některých případech se zateplení týká i podlahy. Ať už se jedná o rodinný dům nebo byt, je třeba jej zbavit vlhkosti, plísní, veškerých škodlivin a hlavně zabránit úniku tepla v rámci jednotlivých místností.

Ačkoli je zateplení domácnosti poměrně finančně nákladnou záležitostí, vždy byste měli dát přednost kvalitním materiálům a dobře odvedené práci před nízkými náklady na celou realizaci. Je třeba si uvědomit, že i když investujete do zateplení více peněz, během prvních let se vám investice vrátí na složenkách za vytápění. Změna je to trvalá a vy sami pocítíte, že v domácnosti vládne daleko lepší tepelná pohoda. U vnitřního zateplení je pochopitelně problém, že ať už zateplujete strop či stěny, vždy je nutné domácnost kompletně zbavit nábytku. To ostatně platí hlavně v případě, že plánujete zateplovat podlahy, které jsou rovněž velkým podílníkem na úniku tepla. Je-li celá domácnost správně tepelně zaizolována, lze ušetřit až 80% nákladů na kompletní vytápění.

V souvislosti s vnitřním zateplením se vždy mluví jen o naprosto nezpochybnitelných výhodách, které souvisí právě s budoucími náklady na obývání domácnosti. Lze ale zmínit i nevýhody. Jednou z nich je například fakt, že se zateplením domácnosti z vnitřních stran se značně zmenšuje prostor a to po všech stránkách, pokud izolujete stropy, stěny i podlahy. Vždy je ale nutné správně zvolit izolační materiál, s čímž je dobré se poradit u specialistů, kteří zároveň odvedou veškerou práci za vás.

Vložil Zateplení rodinného domu | Štítek , , , | Zanechat komentář

Foukaná tepelná izolace

Tepelná izolace je naprosto nezbytnou součástí všech stavebních objektů. A pokud jde o foukanou tepelnou izolaci, rozhodně to platí dvojnásobek. Jak už ostatně lze pochopit z názvu, foukaná izolace se aplikuje foukáním, které provádí speciální stroj napojený na hadici, kterou jde izolace do objektu. Je bezpochyby velkou výhodou, že foukanou izolaci je možné aplikovat i na těžko dostupná místa, například na střechy rodinných domů, protože hadicí se dostanete prakticky kamkoli. Zatímco minerální izolační vatu je nutné různé stříhat, upevňovat a tvarovat do některých částí domu, foukanou izolaci jednoduše nafoukáte tam, kde je to právě potřeba. Obecně je velmi využívána jako zateplení podlah, stropů, stěn, střech, půdy nebo podkroví.

Více méně ji využijete jako perfektní izolaci v rámci celého rodinného domu nebo jakéhokoli jiného stavebního objektu.

Foukaná tepelná izolace si získala na své oblíbenosti i z hlediska poměrně nízké ceny, která nezahrnuje jen cenu za poskytnutí izolačního materiálu, ale i za práci, která je vykonávána strojově s manuální obsluhou. Na rozdíl od jiných izolantů je foukaná izolace velmi rychle aplikována, uvádí se zhruba 2-3 hodiny, ale samozřejmě záleží na rozsahu a míře plochy, která je zaizolovávána. Levné a snadné zavedení foukané izolace se tak značně podílí i na ceně za práci, která je v tomto případě odvedena v naprosto minimální míře.

Příznivě hraje do karet foukané izolaci i fakt, že na její aplikaci nejde nic zkazit. Práci si vždy provádí samotné firmy, propůjčení stroje rozhodně není levnou záležitostí, ale je zaručeno, že práce bude vždy provedena naprosto správně. A pokud jde o výhody, je to opravdu dlouhý seznam, protože foukaná izolace je po všech stránkách přínosem.

Prakticky se jedná o naprosto nehořlavou hmotu, která má velmi nízkou hmotnost, velmi dobře odolává vlhkosti, plísním i hmyzu, který je zejména v oblasti střechy velmi častý, při aplikaci jde o čistou práci, při které nevzniká žádný odpad.

Vložil Izolační materiály | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Foukané izolace na zateplení střechy

Foukaná stavební izolace je klasickou izolací, která je běžně používána při zateplování rodinných i bytových domů, veřejných budov i jiných objektů, u kterých je izolace na místě. V současné době se tak více méně jedná o téměř všechny budovy, protože izolace se značně podílí na snížení energetické náročnosti i na odzvučení jednotlivých domů nebo místností. Jediným rozdílem je její aplikace a forma zpracování. Jak již název napovídá, foukaná izolace je aplikována speciálním strojem, který materiál fouká do stanoveného prostoru.

Pokud jde o formu zpracování, foukaná izolace jsou jednoduše řečeno malé částečky hmoty, která se dostane do každého koutu a tak zajišťuje rovnoměrnou izolaci daného prostoru. Zatímco například izolační vatu je nutné správně uchytit a mnohdy dokonce různě tvarovat podle toho, jak to právě vyžaduje prostor, foukaná izolace je nafoukána do prostoru a tam se rovnoměrně rozprostře. Představuje tak v současnosti naprosto ideální izolant, který navíc není finančně co do pořízení a následné aplikace nijak náročný.

Pomocí foukané izolace je možné zateplit prakticky jakoukoli část rodinného domu, ať už se jedná o střechu, strop, podlahu, půdu, podkroví nebo stěny domácnosti. Právě střecha je místem, kde často vznikají těžko přístupná místa a menší spáry, do kterých se izolační vata nebo polystyren často ani nedostanou. Co do vlastností je foukaná izolace pro každý rodinný dům velkým přínosem i z hlediska akustiky stavební konstrukce. Lze ale mluvit o dalších naprosto nezpochybnitelných výhodách, které je při výběru foukané izolace nutné brát v potaz.

Výhody foukané izolace: 

  • je odolná vůči plísním, hmyzu, hlodavcům i houbám 
  • má vysokou měrnou tepelnou kapacitu a tak brání domu proti přehřátí 
  • jde o izolaci na přírodní bázi, která pohlcuje vlhkost 
  • v rámci reakce na oheň patří do třídy A1, řadí se tak prakticky k nehořlavým materiálům

 

Vložil Izolační materiály | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dotace na kotle

Nový kotel na vytápění rodinného domu vždy představuje poměrně vysokou investici. Moderní a daleko ekonomičtější kotel pro domácnost ale znamená daleko větší úsporu energie. Původní investice se tak vrátí během několika prvních let, pokud vám bude přiznána dotace, může se jednat o investici až poloviční. Dotační program Zelená úsporám ale myslí nejen na výměnu stávajícího kotle, ale i na zateplení domu a další opatření v rámci energetické úspornosti rodinného domu, s čímž si žadatelé značně zvyšují své šance na daleko vyšší podporu za splnění stanovených podmínek.

Na jaká topná zařízení je možné získat dotaci?

  • kotel na biomasu s ručním přikládáním 
  • krbová kamna s ručním přikládáním 
  • plynový kondenzační kotel 
  • kotel na biomasu s automatickým přikládáním 

Výše dotace je přímo ovlivněna tím, zda je současně dům zateplen nebo bude v rámci dotace následně zateplován. Je-li dům zateplen, výše dotace se pohybuje v maximální míře 75%, pokud je dům bez současného zateplení, pak je maximální míra dotace 55%. Kotel je možné vybírat jen ze Seznamu výrobků a technologií, instalovat jej mohou jen firmy registrované v Seznamu odborných dodavatelů. Jen tak je možné dostát podmínek, které jsou spojeny se způsobilými výdaji, jejichž evidence je nutná. V seznamu se nachází jen ty kotle nebo kamna, které se vyznačují nízkými emisemi a splňují veškeré technické parametry. Podmínky se mimo jiné týkají i samotné výměny kotle. Dotaci je totiž možné čerpat jen na výměnu kotle nebo instalaci zcela nového kotle, který nahrazuje kotel na fosilní paliva.

O dotaci je možné žádat až do října letošního roku a uplatňovat je možné i způsobilé výdaje z loňského roku. V souvislosti s žádostí je navíc nutné nechat si vypracovat odborné posudky, které rovněž zpracovávají jen k tomu pověřené osoby, jež jsou přítomny v každém z krajů. Případné dotazy je pochopitelně možné směřovat přímo na některý z pověřených úřadů ve vašem kraji.

Vložil Vytápění rodinných domů | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dotace na tepelná čerpadla

V současné době je tepelným čerpadlem vybavena zhruba každá desátá novostavba rodinného domu. Pokud jde o technologie dnešních moderních tepelných čerpadel, drží se už od počátku v zásadě jedna a ta samá. Výhodou dnešních tepelných čerpadel je, že jsou skladnější – na vaší zahradě tak nebudou tvořit nijak výrazně velký prvek a navíc jsou levnější, než tomu bylo v minulosti.

I tak se ale jedná o poměrně vysokou investici, kterou ale nepředstavuje jen ono samotné zařízení, ale i jeho správná instalace do domácnosti a napojení na ohřev teplé vody nebo vytápění rodinného domu. Je velkou výhodou, že investice do zařízení se velmi rychle vrací, čemuž přispívají i stále výhodnější energetické tarify některých elektráren.

Adekvátně zvolené tepelné čerpadlo je tak schopné zásobovat prakticky celoročně celý rodinný dům teplou vodou a vytápěním.

V souvislosti s pořízením tepelného čerpadla je možné žádat o dotaci v rámci program Zelená úsporám. Rok 2014 je obecně v rámci dotací velmi bohatý, a pokud jde konkrétně o pořízení tepelného čerpadla, spadá do oblasti podpory A, která se přímo zabývá podporou na snižování energetické náročnosti budov. Výše dotace závisí na současném stavu zateplení rodinného domu. Je-li výměna tepelného čerpadla realizována společně se zateplením domu nebo dům už zateplení má a tak splňuje minimální hodnotu energetické náročnosti, pak může výše dotace dosahovat až 75%. Opakem je ale případ, kdy zateplení zcela chybí a nebude realizováno současně s čerpadlem, pak může být výše dotace poskytnuta v maximální míře 55%.

Nelze zapomínat ani na podmínku, která stanovuje minimální topný faktor pro tepelné čerpadlo. Pro tepelná čerpadla vzduch-voda jde o hodnotu 3,1 a pro tepelná čerpadla pracující na principu země-voda jde o hodnotu 4,3.

Je proto velmi důležité, aby byl druh tepelného čerpadla dobře vybrán. Nevíte-li si v tomto směru rady, je možné se obrátit na některé specializované firmy ze Seznamu odborných dodavatelů.

Vložil Vytápění rodinných domů | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dotace na solární panely 2014

Solární systémy jsou v současné době v České republice velkým trendem. Na jednu stranu se není ani čemu divit, protože roční finanční náklady na ohřev vody a vytápění rodinných domů stále rostou a solární systémy sice představují prvotní poměrně vysokou investici, nadále vám ale více méně odpadají náklady na vytápění. Dotační program Zelená úsporám rozděluje dotace do několika oblastí, solární panely se řadí do oblasti C konkrétně mezi efektivní využití zdrojů energie.

V rámci oblasti podpory C je tak možné žádat nejen o dotaci na solární systémy pro ohřev teplé vody, ale i například pro výměnu tepelného čerpadla, kondenzačního plynového kotle, krbových kamen nebo zajištění nuceného větrání s rekuperací pro rodinný dům. Navíc je ještě nutné zmínit, že v roce 2014 je možné žádat jen o dotaci pro rodinné domy.

Pokud jde o výši přiznané dotace na pořízení solárních systému, velmi se liší. Bude-li solární systém sloužit výhradně jen pro ohřev teplé vody pro rodinný dům, musí spotřebu vody pokrývat alespoň z poloviny. Ideální je v rámci dotace využívat solární systém jak k ohřevu teplé vody, tak i k občasnému přitápění v domácnosti. Výše dotace je obecně v rámci solárních systémů poměrně nízká, pohybuje se okolo 50 000,- Kč. Jsou tu ale i způsobilé výdaje, které v tomto případě činí až 40%. 

Způsobilé výdaje jsou pojmem, který se v souvislosti s dotacemi objevuje velmi často a lze se s ním setkat dokonce i ve formulářích a žádostech o dotaci. Velmi jednoduše řečeno se jedná o vaše vlastní náklady na realizaci práce, tedy na snížení energetické náročnosti rodinného domu. Způsobilé výdaje se vyplatí hlídat a evidovat. Mimo jiné je nutné v souvislosti s podmínkami dokládat veškeré faktury a listiny, kde budou evidovány jednotlivé práce a činnosti realizace práce.

Vložil Dotační programy, Pro rodinné domy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dotace na rekonstrukci

Rekonstrukce je mnohdy daleko finančně nákladnější, než například výstavba nového objektu. Ačkoli si majitelé z počátku myslí, že půjde vše jako na drátkách, opak je ve většině případů pravdou a postupně se v objektu začnou objevovat místa, na kterých je třeba zapracovat daleko více, než se původně předpokládalo. Na takové situace většinou není připraven nikdo z nás a co do peněz je pak situace až dvakrát nákladnější, než byl původní rozpočet. Když už začnete s rekonstrukcí, je dobré se pustiti do více věcí najednou, než se pak k některé, mnohdy velmi nepříjemné činnosti, vracet.

Pokud jde o dotační programy, v letošním roce je jich spousta a během budoucích let se očekává, že tomu bude zrovna tak. Nemusí se totiž jednat jen o program Zelená úsporám, který je ale pravděpodobně nejvíce známý. V České republice je v současnosti spuštěn i dotační program EU nebo dotace pro jednotlivé obce a města a jejich veřejné budovy. Dotaci na rekonstrukci je možné získat, ale pochopitelně jen v některých případech a za splnění veškerých podmínek, které jsou poměrně přísné. Vždy je ale nutné hledět na podmínky daného dotačního programu, které se mohou lišit a obsahovat různé formy dotační podpory.

Jedná-li se o program Zelená úsporám, v současné době je možné žádat jen o dotaci na rodinné domy. Nejedná se ale o dotaci na rekonstrukci bytového jádra, ale například o dotace na výměnu oken, zateplení obvodových stěn a střech, podlahy na terénu, výměnu výplní stavebních otvorů nebo kompletního zateplení rodinného domu.

Více méně všechny dotaci fungují na zcela stejném principu, že čím více jste schopni snížit energetickou náročnost budovy, tím vyšší je finanční podpora a přiznaná dotace na rekonstrukci rodinného domu.

Vložil Pro rodinné domy | Štítek , | Zanechat komentář