Dotační programy 2014

Registrované firmy pro Zelená úsporám

Zelená úsporám je dotační program, který se v minulosti setkal s velkým úspěchem. Výjimkou tak pochopitelně není ani současnost, kdy program stále běží.

V současné době je tak možné žádat o dotaci na snížení energetické náročnosti rodinného domu s tím, že pokud žadatel splňuje veškeré podmínky, je mu dotace schválena a peníze přiděleny. Stále častěji si ale někteří žadatelé myslí, že práci na rodinném domě provedou sami a výrazně tak ušetří za práci s tím, že uhradí jen spotřebovaný materiál.

V tomto případě ale pozor, pokud jste rovněž jedni z těch, kteří se dost dobře o podmínkách neinformovali. Práci a veškeré úpravy není možné provádět svépomocí, nicméně je nutné vybrat si některou registrovanou firmu ze Seznamu odborných dodavatelů ve vašem kraji.

Do Seznamu odborných dodavatelů se mohou dostat jen ty firmy, které předem splnily stanovené podmínky. Nutno zmínit, že podmínky jsou poměrně přísné a záměrem dotačního programu v rámci tohoto seznamu je, aby byla veškerá práce provedena naprosto správně a navíc bez větších výdajů. To samé ostatně platí i v souvislosti s materiály, výrobky a technologiemi, pro které rovněž existuje seznam, ze kterého je nutné vybírat. Všechny výrobky, které jsou uvedeny na seznamu, splňují přísné podmínky a veškeré legislativní požadavky, čímž je zamezeno, že budou v rámci dotačního programu nakupovány nekvalitní nebo jakkoli nevyhovující výrobky pro rodinné domy.

Seznam odborných dodavatelů je k dispozici v online podobě a je možné v něm snadno vyhledávat jednotlivé firmy i dodavatele vhodných výrobků.

Vyhledávání je možné uskutečnit na základě různých kritérií, například kraje, kde by se firma měla nacházet – vždy se doporučuje vybírat firmu z vašeho okolí, nebo na základě technologie, kterou je nutné na vašem domě uplatnit.

Komentáře jsou uzavřeny.