Dotační programy 2014

Archív štítků: Dotace 2015

Nová zelená úsporám 2015

V současné době běží dotační program Zelená úsporám, jehož výhod mohou využívat právě majitelé rodinných domů. Podpora v roce 2014 je zaměřena výhradně na rodinné domy, ale ani rok 2015 není zanedbatelný v rámci státní podpory.

Pro rok 2015 jsou připraveny státní podpory hlavně v oblasti bytových domů a veřejných budov. V budoucnu se tak bude lišit hlavně konkrétní zaměření podpory, ale podmínky by měly zůstat více méně stejné. Jak tedy žádat o dotaci v roce 2015? Poradíme vám!

 

Stejně jako tomu je v roce 2014, i v roce 2015 bude nutné vyhledat odborníka, který objektivně vypracuje odborný posudek, který se bude skládat ze dvou základních částí. Projektové dokumentace a energetického posudku, který je velmi podstatnou částí, jež ovlivňuje výrazně výši přiznané dotace. Princip přiznání výše dotace je velmi jednoduchý. Čím víc snižujete energetickou náročnost domu nebo jakékoli budovy, tím větší je i míra finanční podpory. Na základě vypracovaného odborného posudku je vhodné konzultovat stavební úpravy společně se stavebním úřadem – odborný posudek může být na základě informací od úřadu později pozměněn a upraven. Společně s elektronickou žádostí o přiznání dotace je nutné vyplnit i krycí list technických parametrů. Ten obsahuje nejen jednotný výkaz pro všechny provedené stavební úpravy, ale i sledované technické parametry a jejich soupis. Tento jednotný formulář je k dispozici ke stažení přímo na stránkách Nová zelená úsporám a je nutné jej podepsat a to nejen majitelem domu a současně tak i žadatelem o dotaci, ale i odborníkem, který vypracoval technický posudek. Žádost je nutné úřadu doručit hned dvakrát. V první řadě jde o elektronickou podobu žádosti, v druhé řadě tištěnou, kterou je nutné doručit na adresu úřadu. V každém případě nelze zapomínat na všechny vypracované posudky a dokumenty, které je nutné přiložit k žádosti.

Nezapomínejte, že dotace je přiznána a peníze odeslány až poté, co jsou všechny stavební úpravy dokončeny. Je tedy nutné mít v rezervě peníze, které použijete na všechny úhrady pořízeného materiálu a práce.

Vložil Dotační programy | Štítek , , , | Zanechat komentář