Dotační programy 2014

Archív štítků: Dotace na zateplení

Dotace na zateplení

Rok 2014 je rokem dotačního programu Zelená úsporám. Máte-li rodinný dům, který po všech stránkách rekonstrukce a zateplení velmi strádá, i vy máte možnost žádat o dotaci na zateplení svého domu. Nejde ale jen o zateplení stěn, stropů, podlah nebo střechy rodinného domu. Dotace je v souvislosti se snížením energetické náročnosti budovy poskytována i v oblasti výměny oken a dveří. Jaké jsou tedy vaše možnosti a jaké jsou podmínky pro získání dotace na zateplení rodinného domu?

Podmínky pro získání dotace jsou poměrně přísné, ale lze jich dostát.

V souvislosti s podmínkami je nutné uhradit i zpracovatele posudků, které jsou naprosto nezbytnou součástí žádosti o přiznání dotace. V první řadě si tedy najděte vhodného projektanta a energetického specialistu, kteří se zaměří na zpracování odborných posudků. K žádosti je tak nutné doložit od specialistů vypracovaný nejen energetický posudek, ale navíc i projektovou dokumentaci, jejíž vypracování podléhá zákonu o autorizaci a výkonu povolání – mohou vypracovat pouze inženýři, způsobilý architekti nebo technici. Pokud jde o autorizované osoby, lze je najít na v kompletním seznamu Zelené úsporám, který se nachází na oficiálních stránkách dotačního programu. Mimo jiné se zde nachází i seznamy všech odborných pracovníků a firem, které jsou oprávněny realizovat zakázky a dodávat materiál pro zateplení budov. K žádosti je navíc nutné přiložit stavební povolení, pokud je pro danou práci vyžadováno – vždy se doporučuje konzultovat předem a vystavění nějakou dobu trvá. Pokud jde o vyplnění žádosti o přiznání dotace, budete muset formuláře vyplňovat hned dvakrát. Jednou v elektronické podobě, podruhé je třeba doručit tištěnou žádost přímo na Státní fond životního prostředí České republiky.

Poslední kroky už se týkají hlavně již zmíněného fondu. Vaše žádost bude přezkoumána a následně akceptována bude-li všechno v pořádku.

Vložil Zateplení rodinného domu | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dotace na solární panely 2014

Solární systémy jsou v současné době v České republice velkým trendem. Na jednu stranu se není ani čemu divit, protože roční finanční náklady na ohřev vody a vytápění rodinných domů stále rostou a solární systémy sice představují prvotní poměrně vysokou investici, nadále vám ale více méně odpadají náklady na vytápění. Dotační program Zelená úsporám rozděluje dotace do několika oblastí, solární panely se řadí do oblasti C konkrétně mezi efektivní využití zdrojů energie.

V rámci oblasti podpory C je tak možné žádat nejen o dotaci na solární systémy pro ohřev teplé vody, ale i například pro výměnu tepelného čerpadla, kondenzačního plynového kotle, krbových kamen nebo zajištění nuceného větrání s rekuperací pro rodinný dům. Navíc je ještě nutné zmínit, že v roce 2014 je možné žádat jen o dotaci pro rodinné domy.

Pokud jde o výši přiznané dotace na pořízení solárních systému, velmi se liší. Bude-li solární systém sloužit výhradně jen pro ohřev teplé vody pro rodinný dům, musí spotřebu vody pokrývat alespoň z poloviny. Ideální je v rámci dotace využívat solární systém jak k ohřevu teplé vody, tak i k občasnému přitápění v domácnosti. Výše dotace je obecně v rámci solárních systémů poměrně nízká, pohybuje se okolo 50 000,- Kč. Jsou tu ale i způsobilé výdaje, které v tomto případě činí až 40%. 

Způsobilé výdaje jsou pojmem, který se v souvislosti s dotacemi objevuje velmi často a lze se s ním setkat dokonce i ve formulářích a žádostech o dotaci. Velmi jednoduše řečeno se jedná o vaše vlastní náklady na realizaci práce, tedy na snížení energetické náročnosti rodinného domu. Způsobilé výdaje se vyplatí hlídat a evidovat. Mimo jiné je nutné v souvislosti s podmínkami dokládat veškeré faktury a listiny, kde budou evidovány jednotlivé práce a činnosti realizace práce.

Vložil Dotační programy, Pro rodinné domy | Štítek , , , | Zanechat komentář