Dotační programy 2014

Archív štítků: Zelená úsporám 2015

Nová zelená úsporám 2015

V současné době běží dotační program Zelená úsporám, jehož výhod mohou využívat právě majitelé rodinných domů. Podpora v roce 2014 je zaměřena výhradně na rodinné domy, ale ani rok 2015 není zanedbatelný v rámci státní podpory.

Pro rok 2015 jsou připraveny státní podpory hlavně v oblasti bytových domů a veřejných budov. V budoucnu se tak bude lišit hlavně konkrétní zaměření podpory, ale podmínky by měly zůstat více méně stejné. Jak tedy žádat o dotaci v roce 2015? Poradíme vám!

 

Stejně jako tomu je v roce 2014, i v roce 2015 bude nutné vyhledat odborníka, který objektivně vypracuje odborný posudek, který se bude skládat ze dvou základních částí. Projektové dokumentace a energetického posudku, který je velmi podstatnou částí, jež ovlivňuje výrazně výši přiznané dotace. Princip přiznání výše dotace je velmi jednoduchý. Čím víc snižujete energetickou náročnost domu nebo jakékoli budovy, tím větší je i míra finanční podpory. Na základě vypracovaného odborného posudku je vhodné konzultovat stavební úpravy společně se stavebním úřadem – odborný posudek může být na základě informací od úřadu později pozměněn a upraven. Společně s elektronickou žádostí o přiznání dotace je nutné vyplnit i krycí list technických parametrů. Ten obsahuje nejen jednotný výkaz pro všechny provedené stavební úpravy, ale i sledované technické parametry a jejich soupis. Tento jednotný formulář je k dispozici ke stažení přímo na stránkách Nová zelená úsporám a je nutné jej podepsat a to nejen majitelem domu a současně tak i žadatelem o dotaci, ale i odborníkem, který vypracoval technický posudek. Žádost je nutné úřadu doručit hned dvakrát. V první řadě jde o elektronickou podobu žádosti, v druhé řadě tištěnou, kterou je nutné doručit na adresu úřadu. V každém případě nelze zapomínat na všechny vypracované posudky a dokumenty, které je nutné přiložit k žádosti.

Nezapomínejte, že dotace je přiznána a peníze odeslány až poté, co jsou všechny stavební úpravy dokončeny. Je tedy nutné mít v rezervě peníze, které použijete na všechny úhrady pořízeného materiálu a práce.

Vložil Dotační programy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Foukaná tepelná izolace

Tepelná izolace je naprosto nezbytnou součástí všech stavebních objektů. A pokud jde o foukanou tepelnou izolaci, rozhodně to platí dvojnásobek. Jak už ostatně lze pochopit z názvu, foukaná izolace se aplikuje foukáním, které provádí speciální stroj napojený na hadici, kterou jde izolace do objektu. Je bezpochyby velkou výhodou, že foukanou izolaci je možné aplikovat i na těžko dostupná místa, například na střechy rodinných domů, protože hadicí se dostanete prakticky kamkoli. Zatímco minerální izolační vatu je nutné různé stříhat, upevňovat a tvarovat do některých částí domu, foukanou izolaci jednoduše nafoukáte tam, kde je to právě potřeba. Obecně je velmi využívána jako zateplení podlah, stropů, stěn, střech, půdy nebo podkroví.

Více méně ji využijete jako perfektní izolaci v rámci celého rodinného domu nebo jakéhokoli jiného stavebního objektu.

Foukaná tepelná izolace si získala na své oblíbenosti i z hlediska poměrně nízké ceny, která nezahrnuje jen cenu za poskytnutí izolačního materiálu, ale i za práci, která je vykonávána strojově s manuální obsluhou. Na rozdíl od jiných izolantů je foukaná izolace velmi rychle aplikována, uvádí se zhruba 2-3 hodiny, ale samozřejmě záleží na rozsahu a míře plochy, která je zaizolovávána. Levné a snadné zavedení foukané izolace se tak značně podílí i na ceně za práci, která je v tomto případě odvedena v naprosto minimální míře.

Příznivě hraje do karet foukané izolaci i fakt, že na její aplikaci nejde nic zkazit. Práci si vždy provádí samotné firmy, propůjčení stroje rozhodně není levnou záležitostí, ale je zaručeno, že práce bude vždy provedena naprosto správně. A pokud jde o výhody, je to opravdu dlouhý seznam, protože foukaná izolace je po všech stránkách přínosem.

Prakticky se jedná o naprosto nehořlavou hmotu, která má velmi nízkou hmotnost, velmi dobře odolává vlhkosti, plísním i hmyzu, který je zejména v oblasti střechy velmi častý, při aplikaci jde o čistou práci, při které nevzniká žádný odpad.

Vložil Izolační materiály | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Dotace na tepelná čerpadla

V současné době je tepelným čerpadlem vybavena zhruba každá desátá novostavba rodinného domu. Pokud jde o technologie dnešních moderních tepelných čerpadel, drží se už od počátku v zásadě jedna a ta samá. Výhodou dnešních tepelných čerpadel je, že jsou skladnější – na vaší zahradě tak nebudou tvořit nijak výrazně velký prvek a navíc jsou levnější, než tomu bylo v minulosti.

I tak se ale jedná o poměrně vysokou investici, kterou ale nepředstavuje jen ono samotné zařízení, ale i jeho správná instalace do domácnosti a napojení na ohřev teplé vody nebo vytápění rodinného domu. Je velkou výhodou, že investice do zařízení se velmi rychle vrací, čemuž přispívají i stále výhodnější energetické tarify některých elektráren.

Adekvátně zvolené tepelné čerpadlo je tak schopné zásobovat prakticky celoročně celý rodinný dům teplou vodou a vytápěním.

V souvislosti s pořízením tepelného čerpadla je možné žádat o dotaci v rámci program Zelená úsporám. Rok 2014 je obecně v rámci dotací velmi bohatý, a pokud jde konkrétně o pořízení tepelného čerpadla, spadá do oblasti podpory A, která se přímo zabývá podporou na snižování energetické náročnosti budov. Výše dotace závisí na současném stavu zateplení rodinného domu. Je-li výměna tepelného čerpadla realizována společně se zateplením domu nebo dům už zateplení má a tak splňuje minimální hodnotu energetické náročnosti, pak může výše dotace dosahovat až 75%. Opakem je ale případ, kdy zateplení zcela chybí a nebude realizováno současně s čerpadlem, pak může být výše dotace poskytnuta v maximální míře 55%.

Nelze zapomínat ani na podmínku, která stanovuje minimální topný faktor pro tepelné čerpadlo. Pro tepelná čerpadla vzduch-voda jde o hodnotu 3,1 a pro tepelná čerpadla pracující na principu země-voda jde o hodnotu 4,3.

Je proto velmi důležité, aby byl druh tepelného čerpadla dobře vybrán. Nevíte-li si v tomto směru rady, je možné se obrátit na některé specializované firmy ze Seznamu odborných dodavatelů.

Vložil Vytápění rodinných domů | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dotace na solární panely 2014

Solární systémy jsou v současné době v České republice velkým trendem. Na jednu stranu se není ani čemu divit, protože roční finanční náklady na ohřev vody a vytápění rodinných domů stále rostou a solární systémy sice představují prvotní poměrně vysokou investici, nadále vám ale více méně odpadají náklady na vytápění. Dotační program Zelená úsporám rozděluje dotace do několika oblastí, solární panely se řadí do oblasti C konkrétně mezi efektivní využití zdrojů energie.

V rámci oblasti podpory C je tak možné žádat nejen o dotaci na solární systémy pro ohřev teplé vody, ale i například pro výměnu tepelného čerpadla, kondenzačního plynového kotle, krbových kamen nebo zajištění nuceného větrání s rekuperací pro rodinný dům. Navíc je ještě nutné zmínit, že v roce 2014 je možné žádat jen o dotaci pro rodinné domy.

Pokud jde o výši přiznané dotace na pořízení solárních systému, velmi se liší. Bude-li solární systém sloužit výhradně jen pro ohřev teplé vody pro rodinný dům, musí spotřebu vody pokrývat alespoň z poloviny. Ideální je v rámci dotace využívat solární systém jak k ohřevu teplé vody, tak i k občasnému přitápění v domácnosti. Výše dotace je obecně v rámci solárních systémů poměrně nízká, pohybuje se okolo 50 000,- Kč. Jsou tu ale i způsobilé výdaje, které v tomto případě činí až 40%. 

Způsobilé výdaje jsou pojmem, který se v souvislosti s dotacemi objevuje velmi často a lze se s ním setkat dokonce i ve formulářích a žádostech o dotaci. Velmi jednoduše řečeno se jedná o vaše vlastní náklady na realizaci práce, tedy na snížení energetické náročnosti rodinného domu. Způsobilé výdaje se vyplatí hlídat a evidovat. Mimo jiné je nutné v souvislosti s podmínkami dokládat veškeré faktury a listiny, kde budou evidovány jednotlivé práce a činnosti realizace práce.

Vložil Dotační programy, Pro rodinné domy | Štítek , , , | Zanechat komentář