Dotační programy 2014

Zelená úsporám od 1.4.2014 fotovoltaika

1. 4. 2014 bylo datum zcela klíčové hlavně pro žadatele o dotaci. Dotační program Zelená úsporám se v minulých letech setkala s velkým zájmem veřejnosti a už v počátku tak bylo evidentní, že program bude během let pokračovat. Podmínky se sice v některých směrech lehce změnily, i tak je ale možné dosáhnout téměř šedesáti procentní dotace, v tomto případě na rodinný dům. V roce 2014 se očekává, že budou vyhlášeny i dotace na panelové nebo bytové domy, čekat se ale může až do roku 2015. Pokud jde o výši přiznané dotace, finanční částky se mění. Výše dotace se totiž odvíjí od toho, jaké roční úspory je rodinný dům schopen dosáhnout s následnou úpravou v souvislosti s dotací.

Dotaci je možné získat v různém směru. Velkou výhodou například pro majitele starších rodinných domů je, že o dotaci je možné žádat současně na několik různých směrů.

O dotaci je tedy možné žádat v následujících záležitostech: 

  • výměna oken rodinného domu 
  • výstavba nízkoenergetického rodinného domu 
  • rekuperace tepla a větrání rodinného domu 
  • kompletní zateplení rodinného domu 
  • výměna kotle na vytápění domu 
  • nákup tepelného čerpadla pro dům 

Je-li ve vašem zájmu vyměnit okna a ještě kotel na vytápění, o dotaci je možné žádat současně. Majitel rodinného domu tak v tomto případě značně zvyšuje roční úsporu, tím pádem je pochopitelné, že po splnění podmínek je možné získat vyšší dotaci. Ovšem jsou tu i ony podmínky, které musí každý majitel rodinného domu splňovat. A jsou-li dva majitelé, například manžel s manželkou, pak se podmínky týkají obou dvou stran, stejně tak společně žádají o dotaci. Nelze zapomínat ani na jednu z podmínek, která stanovuje, že práci v rámci dotačního programu mohou provádět jen k tomu pověřené firmy, které jsou oficiálně vedeny v registru seznamu firem Zelená úsporám.

Komentáře jsou uzavřeny.