Elektrické rozvaděče jako srdce i nejdůležitější součást elektrické sítě

Žádná elektrická síť by nemohla fungovat v takové podobě jako je dneska známe, pokud bychom neměli k dispozici elektrické rozvaděče. Bez debat se jedná o jedny z těch celkově nejdůležitějších dostupných komponent, které mohou do značné míry ovlivňovat to, jaké kvality a preference bude naše síť mít.

I díky tomu je můžeme na trhu najít v opravdu hojném množství, které nám tak dává na výběr. Dnes se podíváme na to, co vůbec elektrické rozvaděče dělají a podle čeho je případně vybírat.

Hlavní funkce rozvaděče je vesměs jednoduchá

Pokud se podíváme na hlavní funkci, se opravdu bavíme o velice jednoduchém principu. Všechno funguje tak, že elektrický rozvaděč přijímá elektrický proud z hlavní rozvodné sítě. A to v mnohem větší síle, než je později distribuovaný do jednotlivých částí domácnosti. V rozvaděči se následně soustavou drobných komponent dělá celá energie do jednotlivých oblastí, jako jsou obvody pro zásuvky, pro světla a případné další podle potřeb uživatele. Je tak bijícím srdcem, které stejně jako cévy po těle rozvádí elektrickou kabeláž po vaší nemovitosti.

S energií i když není schváleno

Nepříjemností mohou být dostupnosti energie při stavbě. Můžeme totiž už mít před domem připojený „pomníček“, ale dokud není kompletně zkontrolovaná a podle norem odsouhlasená domácí síť, tak nedojde k připojení nemovitosti do provozu. V tom případě stavební rozvaděče dokáží na poměrně dlouhou dobu fungovat jako dobrá náhrada. Většinou jsou navíc vybaveny nejen dvou, ale také tří fázovou zásuvkou, což na stavbě ocení hlavně výkonnější stroje.

Není skříň jako skříň!

Kohokoliv by napadlo si myslet, že jsou rozváděčové skříně víceméně stejné, tak by se pěkně mýlil. Je celá řada parametrů, podle kterých je můžeme aktivně rozlišovat. Pokud půjdeme postupně od těch nejpodstatnějších, tak zmíníme samotnou velikost rozvaděče. Jeho velikost totiž může aktivně ovlivnit to, jak velkou síť z něj budete moci rozvinout. Vedle toho pak mohou mít různé požární normy, nebo popřípadě mohou být určeny k usazení do rozličných materiálů v daném objektu.